จัดทีมผู้กล้า พิชิตสงครามแห่งโชคชะตา
ผู้กล้าที่ลงทะเบียนแล้ว 0
หากจำนวนการลงทะเบียนล่วงหน้าถึงยอดที่กำหนด รางวัลทั้งหมดจะถูกส่งให้ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสำเร็จหลังเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการ
หรือติดต่อเราทาง LINE OA @sacreddestinyth หรือ อีเมล์ sacreddestiny.bfg@gmail.com